Segreteria Amministrativa:
e-mail: amministrazione@comonuoto.it Tel: +39 031303490
Segreteria Sportiva:
e-mail: segreteria@comonuoto.it Tel: +39 031303490
Segreteria estiva (giugno/settembre):
e-mail: segreteria@comonuoto.it Tel: +39 0313001450